top of page
Hajde logo crni.png

Fruška gora, Novi Sad

12 - 14 jul 2019.

HAJDE! Na Frušku goru! Na obodu najveće lipove šume u Evropi umetnici iz Srbije, Švajcarske, Nemačke, Francuske, Rusije,  Litvanije, Italije, Amerike, Češke Republike, Izraela, Meksika i Mađarske, provešće Vas kroz savremeno scensko stvaralaštvo. Zvanična partnerska država ovogodišnjeg festivala je Švajcarska.
 

HAJDE! Dođite i doživite Frušku goru kao glumac, kao plesač, kao stand-up komičar, kao pantomimičar ili vizuelni umetnik, kao student ili nastavnik, posmatrač ili slušalac, da bi mogli da osetite, mislite ili pričate o HAJDE!
 

HAJDE! Priključi se! PRIJAVE SU U TOKU!!!

Organizator

HAJDE! je spona između mladih umetnika koji žive, rade ili studiraju u Švajcarskoj sa umetnicima koji svoju umetničku karijeru grade u Srbiji. 

HAJDE! ima dvostruku ulogu:

S jedne strane festival nudi raznovrstan program međunarodnih predstava i edukativnih radionica usmerenih na razvoj publike.

S druge, festival pruža mogućnost upoznavanja, obostranog stručnog usavršavanja, povezivanja i razvijanja prijateljskih i profesionalnih odnosa.

HAJDE! Festival organizovan je od strane Kreativne mreže Panonika (Srbija) i Compagnie Digestif (Švajcarska).

Brojni partneri iz države i inostranstva su omogućili ovaj festival mogućim. 

Domaći partneri:
The H.O.M.E. Project (Srbija), Nacionalni Park Fruška gora (Srbija), Gorski Smeško (Srbija), Novosadski kulturni Automat (Srbija), Kancelarija za Mlade opštine Bečej (Srbija), Kulturna Stanica Svilara (Srbija), Fondacija 2021 (Srbija), Novosadski Volonterski Servis (Srbija), Grad Novi Sad (Srbija). 

Strani partneri:
Mladi Rade- Jugend Bildet (Nemačka), International Theatre Institute (Švajcarska),  Accademia Teatro Dimitri (Švajcarska), Clowns without Borders (Švajcarska). 


 

Više informacija o samim organizatorima, partnerima i programu, na: 

www.hajdefestival.com

bottom of page